Te allen tijde hoogwaardige dienstverlening

Voltooide projecten

Asbest info

  • Inventarisatie

    Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd. Tijdens de inventarisatie wordt een risicobeoordeling uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar het potentiĆ«le risico voor de gebruikers van het gebouw.  ...
  • Aanpak

    Asbest mag alleen worden verwijderd met toestemming van de gemeente. Hoe er moet worden verwijderd staat in het Asbestverwijderingsbesluit. Hierin staat wanneer een sloopvergunning nodig is, wanneer het een zogeheten ‘mededeling onder voorschriften’ is, en wanneer geen van beide nodig is. Bij een sloopvergunning moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijderen. Vooraf moeten de werkzaamheden zijn gemeld bij de desbetreffende regionale Arbeidsinspectie, inclusief het aanvangstijdstip en de naam van het uitvoerend bedrijf.  ...
  • Asbestvezels

    Asbestvezels zijn in gebonden vorm ongevaarlijk, maar als deze vezels vrij komen ontstaat er een groot gezondheidsrisico. Deze vezels komen vrij als de asbest in slechte staat verkeert. Ingeademde asbestvezels komen in de longen terecht en kunnen hier forse schade veroorzaken. Met name bij de beschadiging van gebouwen door sloop of brand is het risico op het vrijkomen van de schadelijke vezels groot. Deze schade komt vaak pas tientallen jaren na het inademen van de vezels tot uiting.  ...